T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No: 2014/1598 Karar No: 2014/2770 Temyiz İsteminde Bulunan […]
KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2019/001 Gündem No : 16 Karar Tarihi : 03.01.2019 Karar No : 2019/UH.I-5 […]
Karar Veren Mahkeme: Danıştay13. Daire Karar Tarihi: 06.02.2008 Karar Sayısı: E:2006/290 Olay Özeti Karar ve Sonuç: Dava, davacı şirketin iki […]
KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2016/008 Gündem No : 104 Karar Tarihi : 28/01/2016 Karar No : 2016/DK.D-11 […]
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Dr. […]
BAŞVURU SAHİBİ: Mur Şah Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: İzmir Göç İdaresi İl Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU […]
BAŞVURU SAHİBİ: Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, İHALEYİ YAPAN İDARE: Türkiye Bilimsel ve […]
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Kayseri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 13.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen […]
üzenlemenin ilgili mevzuattan kaynaklanan parasal hakların tamamının karşılanacağı şeklinde anlaşılmasının kaçınılmaz olduğu, bunlar arasında ilk akla gelenin de kıdem ve ihbar tazminatı olduğunda duraksama olmadığı, bu haliyle mevcut düzenlemelerin hem mevzuata aykırı olduğu, hem de tekliflerin oluşturulmasını engelleyici veya isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu anlaşılmakla davacının anılan iddiası yönünden dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.
ale dokümanlarında ihale konusu is kapsamında araçların yapacakları toplam mesafeye ilişkin bir açıklamaya yer verilmediği görülmekte olup, ihale konusu iste yakıt giderlerinin yükleniciye ait olmadığı dikkate alındığında, araçların yapacakları toplam mesafenin kesin rakamlarla belirlenmemiş olması hali teklif vermeye engel bir durum teşkil etmemekle birlikte, kat edilecek mesafedeki büyük farklılıkların bakım ve onarım giderlerini etkileyebileceği
whatsappı aç
Bize Ulaşın