HAKKIMIZDA

4734 Sayılı kanunun  38 inci maddesine göre teklifleri aşırı düşük olarak belirlenen istekliler Genel tebliğin 45 ve 79 uncu maddesinde belirtilen usuller doğrultusunda aşırı düşük savunmaya tabi tutulmaktadırlar.


Gerek yasal mevzuatın sürekli değişikliğe uğraması nedeniyle güncel mevzuatın siz değerli istekliler tarafından takip edilememesi, gerekse K.İ.K. tarafından  Genel Tebliğ deki ilgili maddeler hakkında sürekli içtihat değişikliğine gitmesinden dolayı , gerekse ihaleyi yapan idareler tarafından tesis edilen işlemlerin hatalı olmasından kaynaklı olarak aşırı düşük savunmalarınız çok basit hatalar nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmaktadır.


Bu aşamada;  Siz değerli isteklilerin, olası bir hak kaybına uğramaması için ATC DANIŞMANLIK olarak uzman kadrosu ile yapacağı  çalışmalar ile yanınızda olmaya devam edecektir. Gerek 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Gerek 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu, Gerek 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Gerekse bu kanunlara bağlı ikinci ve üçüncü mevzuatlar kapsamında uzaktan destek verilmesi hizmetinden oluşmaktadır. Uzaktan ihale danışmanlığı ile telefonla 7/24 soru sorma ve sormuş olduğunuz sorulara 24 saat içinde yanıt alma imkânınız bulunmaktadır. Özellikle aninden gelişen ivedi olarak sonuçlanması gereken konularda idareler için son derece faydalı olmaktadır.

İdareler, mali yıl içerisinde hazırladıkları tüm dosyalar için aşağıda belirtilen hizmetlerden faydalanabileceklerdir.

 

* Teknik ve İdari şartnamenin mevzuata uygunluğunun incelenmesi

* İhale dokümanlarının hazırlanması sürecinde destek

* EKAP uygulaması esnasında destek

* İhale tekliflerinin ve belgelerin mevzuata uygunluğu yönünden incelenmesi sürecinde destek

* Komisyon çalışmalarının tüm süreçlerinde, yapılması gereken iş ve işlemlerde hazırlanması gereken tutanaklarda destek

* İtiraz ve itirazen-şikayet süreçlerinde mevzuat desteği ve görüş sunulması

* Aşırı düşük teklif sorgulaması (gerekli ise) sürecinde destek

* Sürelere uygun iş ve işlem tesis edilmesi yönünden destek

* Sözleşmenin imzalanması süreçlerinde destek

* İhale dosyasının doğru ve eksiksiz düzenlenmesi

* İhale sonrası süreçlerde kabul ve muayene iş ve işlemleri

EĞİTİM

Kamu kurumlarında ilgili görevlerdeki personellerin kendilerini güncel tutabilmelerinin en doğru yolu ise yılda en az iki adet eğitim almalarıdır. Kurumlara özel yada genel katılımlı seminlerler yolu ile bu eğitimler alınabilir.

Kamu personelinin yeterli bilgiye sahip olması, ihale süreçlerindeki hataların önüne geçtiği gibi Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerinde belirtildiği gibi saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

İhale eğitimlerinde özellikle yeni personellerin yararlanabilmesi için Türkiye’de ihale simülasyonunu ilk defa uygulayan ekibimiz tarafından “Uygulamalı Eğitim” verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, ihale sürecini baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.

İhale eğitimlerinde isteğe bağlı olarak özel müfredat belirlenebilmektedir. Bu sayede katılımcılar özellikle eksik olan bilgilerini tamamlama şansına erişmektedir.

Eğitim konuları temelde aşağıdaki başlıklarda belirtilmiştir.

 • İhale Başlangıç Süreci
 • Teknik Şartname
 • Yaklaşık Maliyet Süreci
 • EKAP İşlemleri
 • İlan İşlemleri
 • İhale Komisyonu Görevlendirme İşlemleri
 • Dosya satış ve Teklif Zarfı Kabul İşlemleri
 • İhale Süreci İşlemleri
 • İhale Komisyonunun yetkileri ve çalışma esasları
 • Belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Yasaklılık kontrolü ve işlemleri
 • Vergi ve SGK borçlarının kontrolü
 • İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi
 • Ekonomik ve mali belgelerin değerlendirilmesi
 • İhale Kararının hazırlanması ve Tebligatı İşlemleri
 • İtiraz ve İtirazen şikayet süreçleri
 • İhale sürecinde uyulması gereken süreler
 • Sözleşme süreci ve yapılması gereken işlemler
 • Sözleşmenin imzalanması ve EKAP ihale sonuç işlemleri
 • İş deneyim belgesinin EKAP üzerinden düzenlenmesi
whatsappı aç
Bize Ulaşın