Firmamız uzman kadrosuyla, kamu ihale hizmet, yapım ve mal alımları ile ilgili olarak, ihale süreçleri içerisinde ihalelere katılan fir
Firmamızın bünyesinde bulunan teknik personel ile maliyet hesaplama ve aşırı düşük sorgulama konusunda hizmet vermekteyiz.
Firmamız hizmet alımları konusunda yemek, temizlik, personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri, çöp toplama, araç kiralama...
Şirket Müdürü Yasaklı İse
Başvuruya konu ihalenin 01.07.2011 tarihinde gerçekleştirildiği, idarece yapılan yasaklılık teyidi sonu...
6.11.2018
Teklif Cetvelinde Yazı Rakam
Başvuru sahibi Volkan İtfaiye Araçları San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ...
6.11.2018
Birim Teklif Fiyat Cetvelinde İmzalama
Birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olan birim fiyat teklif cetvelinin, birim fiyat tekl...
6.11.2018
Yapım Yemek Hizmet Araç Aşırı düşük
Yapım aşırı düşük, hizmet aşırı düşük, araç kiralama aşırı düşük, yemek aşırı düşük gibi kamu ihale kan...
16.3.2018
Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. Web Tasarım