Danışmanlık Hizmetleri

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA BAĞLI OLARAK YAPILAN YAPIM, HİZMET,  MAL ALIM İHALELERİNE YÖNELİK  HERTÜRLÜ DESTEK  VE AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMALARI FİRMAMIZ TARAFINDAN HAZIRLANIR.

İHALELERDE İDAREYE ŞİKAYET, KURUMA İTİRAZEN-ŞİKAYET KONULARINDA DANIŞMALIK HİZMETİ VERMEKTEDİR.

KAMU İHALELERİNE YÖNELİK MEVZUAT, SÜREÇ VE İŞLEYİŞ KONULARINDA EĞİTİM HİZMETİ VERMEKTEDİR

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA, YEREL YÖNETİMLERE, DERNEK VE VAKIFLARA HİZMET İÇİ EĞİTİM HİZMETİ VERMEKTEDİR.

TÜZEL KİŞİLİĞE HAİZ FİRMALARA, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE, DERNEK, VAKIF VE YEREL YÖNETİMLERE HİBE VE TEŞVİK PROJE HAZIRLAMA KONUSUNDA DESTEK HİZMETLERİ VERMEKTEDİR.

2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında yapmış olduğunuz,  Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri ve Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinizde uzman ve özverili ekibimizle sizlere destek ve hizmet vermekteyiz.

Değişikliğe uğrayan Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve 2005 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, kurumsal yapının temel taşlarından olan mali yönetim önem kazanmıştır. Değişen mevzuatlar  yoğun iş yükü altında çalışan kamu ve özel şirket personelinin verimini olumsuz etkilemektedir. Firmamız, stratejik planlamanın hazırlanmasından başlayarak dönem sonu işlemlerin yapılmasına kadar olan her aşamada bugüne kadar edindiği farklı bilgi birikimi ve tecrübeyi sizlere sunmaktadır.

Yapmak istediği yatırım için fon arayışı içerisindeyse: Firmanın faaliyet gösterdiği sektör, ikamet ettiği şehir, yatırımın yapılmak istendiği şehir ve planlanan yatırımın kapsamı (makine-ekipman alımı, inşaat, tanıtım çalışmaları, yönetim sistemleri danışmanlığı vb.) birlikte değerlendirilerek, firmanın hibe desteği için başvurabileceği, yatırımına uygun bir programın olup olmadığı araştırılır. Uygun açık program olması durumunda, firma yerinde ziyaret edilerek proje faaliyetleri netleştirilir.

Firmadan alınan bilgilerden yararlanılarak, firmanın ve yatırımın detaylı bir şekilde aktarıldığı proje dosyası hazırlanır. Projenin hazırlanmasının ardından firmayla mutabık kalınarak proje dosyasının ilgili hibe kuruluşuna teslimi sürecinde firmaya destek verilir.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve yerel yönetimler fon arayışı içerisindeyse;  Dernekler, vakıflar, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları  diğer tüzel kişilerdir. Bu yapılara ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı hibe desteklerinden yararlanmaları için proje hazırlama hizmeti verilmektedir.

Bu sayede, sivil toplum kuruluşları, gerçekleştirdikleri projelerle var olma amaçlarına uygun faaliyetleri kamu yararına uygulama şansını elde etmekte, yerel yönetimler ise altyapı çalışmalarını elde ettikleri fon destekleriyle hızlandırabilmektedir.

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji