Eğitim Hizmetleri

İHALE EĞİTİM

İlgili Kurumlar:

Tüm Kamu Kurumları İlgili Personeller

İhale Sürecinde Yer Alan Bütün Çalışanlar

Harcama Yetkilileri Gerçekleştirme Görevlileri

Ön Mali Kontrol Yetkilileri

Eğitimin Amacı :

Kamu kaynağının tamamına yakınının ihaleler yoluyla harcandığı günümüzde hem kamu idareleri yetkili ve çalışanları, hem de piyasa ve firmalar için Kamu İhale Mevzuatı çok önem arz etmektedir. Kamu görevlilerinin sorunsuz ve şikâyetsiz olarak ihale ve tedarik faaliyetlerini yürütmeleri iyi bir eğitim ve bu eğitime istinaden mevzuata hâkim olmakla mümkündür. İşte bu sebeple yapılacak eğitimde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanunlarla bağlantılı diğer mevzuatlar hakkında katılımcılara kavrama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırılacak, kazanılan bu bilgi ve beceriye istinaden; ‘’KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI’’ verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin Faydası:

Mevzuatın kapsamlı aktarılması ile uygulamalı olarak alınacak bu eğitim ilgililere mevzuatın doğru ve eksiksiz uygulanması, hızlı karar alınması ve kaynakların optimum kullanılması noktasında faydalı olacaktır.

Eğitim Konuları :

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu. (Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşi ayrı ayrı anlatılmaktadır)

Açık İhale ??

Pazarlık Usulü ??

Doğrudan Temin

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanunu İhale Uygulama Yönetmelikleri

Muayene ve Kabul Yönetmelikleri

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

Proje Tasarım, Planlama ve Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin “e” Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Kamu İhale Kurumu Tebliğleri Fiyat Farkı Esasları

Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararları Kamu İhale Kurulu Uyuşmazlık Kararları

Ekap (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu İhale Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İlişkisi (Kitap Hediyeli)

İş Deneyim Belgeleri (Kitap Hediyeli)

Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler (Kitap Hediyeli)

Kamu İhale Mevzuatı İle Bağlantılı Diğer Mevzuat ??

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ??

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ??

Sayıştay Kanunu ??

Damga Vergisi Kanunu ??

Tebligat Kanunu ??

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ??

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ??

Harcama Belgeleri Yönetmeliği ??

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ??

Taşınır Mal Yönetmeliği ??

Taşınmaz Mal Yönetmeliği ??

İhale Mevzuatı SGK Mevzuatı İlişkisi Döner Sermayeli İşletmelerin İşleyişleri Döner Sermayeli İşletmelerin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümleri

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji