Yemek Aşırı Düşük Kararı - 11

 

Toplantı No

: 2016/044

Gündem No

: 24

Karar Tarihi

: 27.07.2016

Karar No

: 2016/UH.II-1880

 

Şikayetçi:

Rota Yemekçilik Tic. A.Ş. - Mendika Gıda Ve Yemek Paz. İnş. San. Ve Tic. A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

Ankara Ted.Blg.Bşk (Msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları Ve Müsteşarlık

Başvuru Tarih ve Sayısı:

21.06.2016 / 37041

Başvuruya Konu İhale:

2016/131290 İhale Kayıt Numaralı "Hazır Yemek Hizmeti, Erzak Dahil, 3 Yıllık (13 Kısım)" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Rota Yemekçilik Tic. A.Ş. - Mendika Gıda ve Yemek Paz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,

Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 29/1 Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı,

Etlik Caddesi (Eski Garajlar Yanı)  06010 Keçiören/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/131290 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti, Erzak Dahil, 3 Yıllık (13 Kısım)” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 23.05.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Hizmeti, Erzak Dahil, 3 Yıllık (13 Kısım)” ihalesine ilişkin olarak Rota Yemekçilik Tic. A.Ş. - Mendika Gıda ve Yemek Paz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 10.06.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.06.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.06.2016 tarih ve 37041 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.06.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1481 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale konusu işin 13’üncü kısmı için Avira Gıda İnş. Ar. Kir. Taah. A.Ş. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunarak ihalenin bu kısmının anılan istekli üzerinde bırakıldığı, ancak Avira Gıda İnş. Ar. Kir. Taah. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun şekilde yapılmadığı, şöyle ki;

 

a) Ana çiğ girdi malzemeleri için Ticaret Borsası fiyatları bulunmasına rağmen anılan istekli tarafından fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, ancak aşırı düşük açıklamasını sağlıklı vermek isteyen isteklilerce TOBB’a veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına başvurularak ticaret borsasında veya ürün listelerinde yer almayan fiyat teklifi ile açıklama yapacağı gıda malzemelerinin sorularak, burada yer almadığı tespit edildikten sonra bu malzemeler için fiyat teklifi alınması gerektiği,  ancak Avira Gıda İnş. Ar. Kir. Taah. A.Ş. tarafından bu hususun araştırılmadığı ve bazı çiğ girdi malzemelerinin (ayçiçek yağı, margarin, süt, tel kadayıf, marul vb.) Ticaret Borsaları ile Toptancı Hallerinde fiyatları bulunmasına rağmen üçüncü şahıslardan alınan fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, ancak fiyat teklifi alınan ürünlere ilişkin İzmir Ticaret Borsasından teyit alınmasının mevzuata uygun olmadığı, çünkü her ilin ticaret borsasında farklı ürün gruplarının bulunduğu,

 

Bazı çiğ girdi ürünleri için kullanılan ticaret borsası ve toptancı hal fiyatlarının ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatlar olmadığı, aylık bültenlerde yer alan en düşük fiyatların kullanıldığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan malların fiyatlarının ise ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında olmadığı,

 

Ekmek, simit ve poğaça için halk ekmek, süt ve süt ürünleri için ticaret borsası, et ve et ürünleri için et borsası/ Et ve Balık Kurumu, çay fiyatı için ise TOBB Ticaret Borsası veya çay kurumu fiyatlarının kullanılmadığı, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı, ayrıca idarenin cevabında “bu gıda ürünleri için ticaret borsalarından fiyat alınarak borsa fiyatlarının kullanıldığı, bu gıda ürünleri için Kamu Kuruluşlarından fiyat alınmasını zorunlu kılacak bir düzenlemenin olmadığı, isteklinin Kamu İhale Genel Tebliği 79.2.2’nci maddesinde yer alan yöntemlerden biriyle açıklama yapılabileceği”nin ifade edildiği, ancak söz konusu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin meslek mensubunca uygun şekilde onaylanmadığı, fiyat teklifleri ile açıklama yapılan malzemelerin cins, miktar ve özelliklerinin ihale dokümanında istenen özelliklerden farklı olduğu, bazı giderler için Stok Tespit Tutanağı sunulduğu, meslek mensubundan Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanaklarının istenerek fiyat tekliflerinin doğruluğunun incelenmediği,

 

b) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından örnek menü ve Teknik Şartname'de belirtilen yemek içeriklerine uygun çiğ girdi hesabının yapılmadığı, miktarların eksik hesaplandığı, ancak idarenin cevabında kullanılacak çiğ girdi malzemelerinin gramajları ile açıklamada sunulan malzemelerin birim gramajlarının birbiriyle tutarlı olduğunun ifade edildiği, oysaki gramaj hesaplamalarının tutarlı değil, birebir aynı olması gerektiği,

 

c) Aşırı düşük teklif açıklamasında yuvarlama hataları ile aritmetik hataların yapıldığı, dolayısıyla (Ana Çiğ Girdi Maliyeti + İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı için yapılan hesaplamanın hatalı olduğu,

 

ç) Ekmeklerin gramaj üzerinden maliyetlendirilmesi gerekirken adet olarak fiyatlandırıldığı,

 

d) Sözleşme Tasarısı’nın 36.7.1.33.a maddesinde konservelerin süzme ağırlık üzerinden verileceğinin açıklandığı, ancak açıklamanın brüt ağırlık üzerinden yapıldığı,

 

e) Çorbalarda kullanılan limon için “1/4 adet” üzerinden fıyatlandırma yapılması gerekirken, “kilogram” fiyatı üzerinden açıklama yapıldığı,

 

f) Alabalık kızartma içerisindeki alabalığın “adet” olarak fiyatlandırılması gerekirken, kilogram fiyatı üzerinden fıyatlandırıldığı,

 

g) Turşu girdisinin 150 gr “net ağırlığı” üzerinden tevsik edilmesi gerekirken, “brüt ağırlık” üzerinden alınan fiyatla tevsik edildiği ve arada %30 oranında fiyat farkı olduğu,

h) Kâse yoğurdun, 200 gr’lık ambalaj içerisinde ve “adet” olarak fiyatlandırılmadığı,

 

ı) Poşet tahin helvanın 80 gr, çikolatanın “38-42 gr”, poşet bal 40 gr, poşet fındık ezmenin 40 gr olarak fiyatlandırılmadığı,

 

i) Poşet tatlı ve tuzlu bisküvilerin “70-80 gr” üzerinden fiyatlandırılmadığı,

 

j) Sofralık zeytin için Teknik Şartname’de belirtilen (Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliğinde belirtilen dane iriliklerinden 201-230 olan) özelliklere sahip zeytin cinsi üzerinden fiyatlandırma yapılmadığı,

 

k) Nohut girdisi açısından Teknik Şartname Çizelgesinde yer verilen “Tip-1 Koçbaşı (İspanyol Nohut, Lüks Nohut), TSİ 42'de belirtilen sınıflardan Sınıf I, boylardan A (çok iri) veya B (iri) olacaktır.” özelliklerden farklı niteliklere sahip nohut fiyatı üzerinden tevsikte bulunulduğu,

 

l) Çay için Teknik Şartname Çizelgesinde yer verilen “Kahvaltı menüsünde verildiğinde Tip-1 Siyah çay, kumanyalık olarak verildiğinde ise Tip-2 Süzen poşet, Alt Tip-1 İplikli süzen poşet olacaktır.” düzenlemesine aykırı olarak, kumanyalık çay için, "Poşet Alt Tip-1 iplikli süzen poşet” üzerinden açıklama yapılmadığı,

 

m) Personel maliyetlerinin eksik ve hatalı hesaplandığı belirtilerek Avira Gıda İnş. Ar. Kir. Taah. A.Ş.nin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmeyerek teklifinin reddedilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

  Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

          (2) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir. Bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler geçerli teklif olarak belirlenir…” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

  79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3.  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.4.  Ticaret Borsası Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.5.  Toptancı Hal Fiyatları: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.6.  Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.  

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SM, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir. Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

79.2.5. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.  

Bu ihalelerde; teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır. Bu çerçevede, isteklinin beyan ettiği orana uygun teklif sunması durumunda, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.  

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.  

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir.  

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır…” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Hazır Yemek Hizmeti, Erzak Dahil, 3 Yıllık (13 Kısım)

b) Miktarı ve türü: 13 (on üç) kısım, 3 (üç) yıllık, erzak dahil, 3 öğün hazır yemek hizmeti.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İhale konusu hizmetin yapılacağı yer, sözleşme ekinde yer alan İhtiyaç Çizelgesinde belirtilmiştir. (İşin yapılacağı Yemekhane Yerleri ve Mutfaklara Olan Mesafeleri ve diğer açıklayıcı bilgiler olan Birlik Bilgi Formları sözleşmenin ekinde yer almaktadır.)

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. İşin tamamına ya da bir veya birden fazla kısma teklif verilmesi halinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli, her bir kısım için kısım numaraları ve kısımlara teklif edilen fiyatları da içerecek şekilde verilecektir. İşin tamamına teklif verilirse tamamı için tek bir geçici teminat yatırılabileceği gibi,  bir veya birden fazla kısma teklif verilirse teklif verilen kısım/kısımlar için ayrı ayrı geçici teminat da yatırılabilecektir. İhale konusu işin tamamı veya birden fazla kısım bir istekliye ihale edilse dahi her kısım için ayrı ayrı kesin teminat yatırılıp ayrı ayrı teklif birim fiyat hizmet alımı sözleşmesi yapılacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harçlarla, sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri, ulaşım, ambalaj, muayeneye hazır hale getirme ve muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta giderleri, tahmil, tahliye, istif, tartı, personel ücretleri ve bu sözleşme kapsamında alınacak mal bedelleri vb. teklif fiyata dahil edilecek masraflardır.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. %2 (yüzde iki)” düzenlemesi,

 

Bahse konu Şartname’nin ekinde şikâyete konu 13’üncü kısım için “…

 

13. Kısım (On Üçüncü Kısım (3'üncü Or.K.Lığı Ve Erzincan Garnizon Birlikleri / Erzincan))

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

3'üncü Or.K.Lığı Ve Erzincan Garnizon Birlikleri / Erzincan Hazır Yemek Hizmeti, Erzak Dahil, 3 Yıllık, Ekmek Dahil (3.000 Personel X 1.095 Gün = 3.285.000 Adet)

Adet

3.285.000

 

…” şeklinde cetvele yer verilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, şikâyete konu ihalede 58 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihalenin şikâyete konu on üçüncü kısmına 2 isteklinin katıldığı, aşırı düşük teklif sorgulaması için sınır değerin altında kaldığı tespit edilen Avira Gıda İnş. Ar. Kir. Taah. A.Ş.den 26.05.2016 tarihli ve 313 sayılı yazı ile ilgili yazı ekinde gönderilen Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli ile Erzak Dahil Teknik Şartname’de bulunan 14 günlük örnek yemek menüsü dikkate alınarak aşırı düşük teklif açıklama yapılmasının istenildiği, anılan isteklinin süresinde açıklamada bulunduğu ve açıklamasının ihale komisyonunca uygun bulunduğu, 02.06.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile anılan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi ve Rota Yemekçilik Tic. A.Ş.- Mendika Gıda ve Yemek Paz. İnş. San.  ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli Avira Gıda İnş. Ar. Kir. Taah. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde,

 

a) Örnek menü doğrultusunda açıklama yapılması istenilen öğünlerde kullanılacak malzemelere ilişkin birim fiyatların Kamu İhale Genel Tebliği'nin ilgili maddelerine göre belgelendirilmediği ve Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79.2.6'ncı maddesine aykırı olarak fiyat teklifleri ile açıklama yapıldığı ve bu fiyat tekliflerinin de mevzuata uygun olmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede,

 

Yukarıda aktarılan Tebliğ’in 79.2.2’nci maddesinde aşırı düşük teklif sahibi isteklilerce yapılan açıklamalarda kullanılabilecek yöntemlere yer verildiği, bu itibarla isteklilerin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen fiyatları, ticaret borsası fiyatları, toptancı hal fiyatları gibi yöntemleri kullanarak açıklama yapabilme imkanının bulunduğu, ancak malzemeli yemek alımı ihalelerine özgü olmak üzere ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilmesinin ancak 79.2.2’nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşılması koşuluna bağlandığı görülmektedir.

 

Bu bağlamda malzemeli yemek alımı ihalelerine yönelik yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarında fiyat teklifi yöntemi ile yapılan açıklamaların haricinde bir öncelik sıralamasına yer verilmediği, dolayısıyla fiyat teklifi yöntemi dışında kalan herhangi bir yöntemle açıklama yapılmasının mümkün olduğu hallerde bu yöntemlerden herhangi birinin kullanılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla 79.2.2’nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşılması durumunda üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılabilmesi için aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin araştırma yapma yükümlülüğünün olduğu açıkça anlaşılmakla birlikte, isteklilerce fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilmesi için ayrıca TOBB’dan veya kamu kuruluşlarından yazı alınmasına mevzuat uyarınca gerek bulunmamaktadır.

 

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde gönderilen örnek menüler ve Teknik Şartname’de yer alan menü gramajlarına uygun malzemeler ile açıklamada bulunulduğu, açıklanması istenilen girdilere ilişkin fiyatların tevsiki için Ankara Ticaret Borsası, Gaziantep Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsasının Günlük Bültenleri, Sivas Ticaret Borsasının Haftalık Bültenleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Balık Hal Fiyatlarının sunulduğu görülmüştür. Bu itibarla anılan istekli tarafından ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla bahse konu Ankara, Gaziantep, Sivas ve İzmir Ticaret Borsalarının çeşitli tarihlerde yayımlanan bülten fiyatları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Hal fiyatlarının kullanıldığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddia ettiği gibi ayçiçek yağı, margarin, süt, tel kadayıf, salça, reçel, poşet fındık ezmesi, poşet tahin pekmez, bal, maydanoz, marul, roka, yumurta, çay vb. ürünler için fiyat teklifi ile açıklama yapılmadığı, ticaret borsası bülten fiyatları ile hal fiyatlarının esas alındığı görülmüştür.

 

Bununla birlikte şikâyet dilekçesinde yer verilen ekmek, simit ve poğaça için halk ekmek, süt ve süt ürünleri için ticaret borsası, et ve et ürünleri için et borsası/ Et ve Balık Kurumu, çay fiyatı için ise TOBB Ticaret Borsası veya çay kurumu fiyatlarının kullanılmadığı, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile açıklama yapıldığı iddialarına yönelik yapılan incelemede söz konusu ürünlere ilişkin anılan istekli tarafından yapılan açıklamada fiyat tekliflerinin değil, ticaret borsası fiyatlarının kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca mevzuat uyarınca fiyat teklifi yöntemi ile yapılan açıklamaların haricinde açıklama yöntemlerinde bir öncelik sıralamasına yer verilmediği dikkate alındığında bahse konu ürünler için yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarında kamu kurum ve kuruluşlarının fiyatlarının kullanılması zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ticaret borsası/hal fiyatlarının ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen fiyatlar olup olmadığına yönelik yapılan incelemede ise, ihale tarihinin 23.05.2016 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, maliyet bileşenleri kapsamında yer alan ürünler için esas alınan söz konusu Ticaret Borsası Bültenleri ile Hal Fiyatlarında ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen fiyatların kullanıldığı görülmüştür. Açıklık getirmek gerekirse Ankara Ticaret Borsasının 28.05.2015-22.04.2016 tarihleri arasında yer alan çeşitli tarihli günlük bültenleri, Gaziantep Ticaret Borsasının 19.02.2016 tarihli günlük bülteni, İzmir Ticaret Borsasının 20.01.2016 ve 27.01.2016 tarihli günlük bültenleri, Sivas Ticaret Borsasının 19.10.2015-25.10.2015, 14.12.2015-20.12.2015 ve 01.06.2016-07.06.2016 tarihli haftalık bültenleri ile ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin 02.01.2016 tarihli Balık Hal Fiyatlarının esas alındığı ve açıklaması yapılan girdiler için ilgili ticaret borsalarının bültenlerinde yer alan ortalama birim fiyatların baz alındığı görülmüştür. Bu itibarla Ticaret Borsası fiyatları ve Hal fiyatları kullanılarak açıklama yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

b) İdare tarafından sunulan örnek menü ve Teknik Şartname'de belirtilen yemek içeriklerine uygun çiğ girdi hesabının yapılmadığı, miktarların eksik hesaplandığı, ancak idarenin cevabında kullanılacak çiğ girdi malzemelerinin gramajları ile açıklamada sunulan malzemelerin birim gramajlarının birbiriyle tutarlı olduğunun ifade edildiği, oysaki gramaj hesaplamalarının tutarlı değil, birebir aynı olması gerektiği iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede,

 

İdarece düzenlenen Teknik Şartname’de yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamasına uygun olarak 14 günlük örnek menü düzenlemesi yapıldığı ve anılan Şartname’nin ekinde yer alan Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu’nda menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtildiği, ayrıca gıda maddelerinin özelliklerinin yer aldığı listeye de ihale dokümanı kapsamında yer verildiği görülmüştür.

 

Bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde gönderilen örnek menüler ve ihale dokümanı kapsamında verilen Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu’na uygun şekilde çiğ girdi miktarları, birimleri (g, adet, demet vb.) ve girdi cinsleri esas alınarak açıklama yapıldığı görülmüştür.

 

Dolayısıyla girdi miktarlarında bir eksiltme yapılmadığı, girdi birimlerinin Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu’nda belirtilen gramajlarla tutarlı olduğu ve bu durumun da anılan istekli tarafından esas alınan gramaj hesaplamalarının Teknik Şartname düzenlemelerine uygun (aynı) olarak hesaplandığı anlamına geldiği değerlendirilmiştir.

 

Bu itibarla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklaması yapılan girdilere ilişkin Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu’nda belirtilen yemek içeriklerine uygun şekilde çiğ girdi miktarlarının esas alındığı görüldüğünden hata yapılmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

c) Aşırı düşük teklif açıklamasında yuvarlama hataları ile aritmetik hataların yapıldığı, dolayısıyla (Ana Çiğ Girdi Maliyeti + İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı için yapılan hesaplamanın hatalı olduğu iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede,

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda, malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde idarenin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapması ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarını belirtmesi, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunması, bu açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti + İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerektiği, ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılması gerektiği, buna göre yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurların “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirileceği ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmediği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında ana çiğ girdi, işçilik ve yardımcı gider oranlarının belirtildiği EK-H.4 malzemeli yemek sunumu hesap cetvelinin, Teknik Şartname’de düzenlenen 14 günlük örnek menü doğrultusunda hazırlanan maliyet hesap tablolarının ve personel maliyetine ilişkin KİK işçilik modülü çıktılarının sunulduğu,

 

Sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinin standart forma uygun olarak düzenlendiği, bu formda toplam ana çiğ girdi maliyeti, işçilik maliyeti ve yardımcı giderler oranının belirtildiği, Ek-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde,

 

Ana Çiğ Girdi Oranı

0,632

İşçilik Oranı

0,296

Yardımcı Giderler Oranı

0,071

Toplam

1,00

 

şeklinde tabloya yer verildiği,  bu tabloda toplam ana çiğ girdi oranının (0,632), işçilik oranının (0,296) ve yardımcı giderler oranının (0,071) belirtildiği, bu oranların toplamının bir (1) olduğu ve ana çiğ girdi maliyeti ile işçilik maliyetinin toplam teklif tutarına oranının 0,928 (ana çiğ girdi oranı: 0,632 + işçilik oranı: 0,296=0,928) olduğu,

 

Bununla birlikte sabah, öğle, ara ve akşam öğünleri için malzeme gramaj fiyat tablosuna ilişkin yapılan açıklamaların idareye sunulduğu, söz konusu tablolarda 14 günlük döngü içerisinde verilecek yemek ve yiyeceklere ilişkin ana çiğ girdilerin miktarları üzerinden birim maliyetlerin hesaplandığı, bu maliyetler üzerinden sabah, öğle, ara ve akşam öğünleri için ekmek maliyetleri de dâhil edilerek ve öğünlerde verilecek yemek, yiyecek ve içeceklerin 14 günlük süre içerisindeki tekrar sayısı ile çarpılarak yapılan hesaplama üzerinden bir kişi için 1 günlük öğün maliyetinin hesaplandığı,

 

Bu kapsamda anılan istekli tarafından ihale konusu işin 13’üncü kısmında karşılanacak 3.285.000 adet öğün için birim ekmek dahil toplam ana çiğ girdi maliyetinin 41.139.388,48 TL, işçilik maliyetinin 19.283.654,24 TL ve toplam teklif tutarının 65.043.000,00 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen tespitlerden anlaşıldığı üzere, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu açıklamada, idare tarafından verilen örnek menü ve Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu’nda belirtilen yemek içeriklerine uygun çiğ girdi hesabının yapıldığı ve çiğ girdi miktarlarında hata yapılmadığı görülmüştür. Bu itibarla girdi miktarları ve girdiler için öngörülen fiyatların çarpımı suretiyle yapılan hesaplamalar incelendiğinde ise, alabalık kızartma yemeği için anılan istekli tarafından ana çiğ girdi maliyetleri toplamının 3,0555 TL olarak hesaplandığı görülmüş, ancak tarafımızca yapılan hesaplamada alabalık kızartma yemeğinin ana çiğ girdi maliyetleri toplamının 3,0556 TL olduğu tespit edilmiştir. Fakat yapılan bu hesaplama hatasının ana çiğ girdi maliyetlerinin hesaplanmasında esasa etkili sonuç doğurmadığı anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte örnek menü ve istekli tarafından yapılan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle 14 günlük örnek menü üzerinden tarafımızca yapılan ana çiğ girdi maliyeti hesaplamasında ise, ana çiğ girdi maliyet toplamının 40.042.277,55 TL [12,18943 TLX3.285.000 (bir günlük toplam öğün maliyeti x toplam öğün miktarı)] olduğu, dolayısıyla birim öğün maliyetin isteklinin beyan ettiği rakamla aynı olduğu görülmekle birlikte toplam tutarda bir farklılık bulunduğu anlaşılmıştır. Bu farklılığın isteklinin aşırı düşük açıklaması kapsamında örnek menünde açıklanması istenilen girdilerin haricinde yer alan personel yemeği erzak gideri, yılbaşı günü verilecek karışık çerez ile Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilecek şeker ve çikolata gibi girdileri de açıklamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan anılan istekli tarafından hesaplanan işçilik maliyetinin 19.283.654,24 TL olduğu dikkate alındığında (Ana Çiğ Girdi Maliyeti + İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı oranına ilişkin her iki ana çiğ girdi maliyet üzerinden yapılan hesaplamalarda bulunan oranların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesinde belirtilen oranlar arasında (0,80-0,95) kaldığı tespit edilmiş, dolayısıyla yapılan hesaplama hatasının esasa etkili olmadığı değerlendirilmiştir.


Bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

ç) Ekmeklerin gramaj üzerinden maliyetlendirilmesi gerekirken adet olarak fiyatlandırıldığı iddiasına yönelik yapılan incelemede,

 

İhale dokümanı kapsamında verilen Teknik Şartname Listesi’nde ekmek için “Teknik Şartnamede belirtilen çeşitlerden Çeşit-1 Ekmek(Normal Ekmek)alınacaktır. Ekmek gramajları idari şartnamede belirtilen gramajlarda kilogram üzerinden teslim edilecektir.” açıklamasına yer verildiği,

 

Ancak İdari Şartname’de ekmeğin nasıl verileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği, sadece ekinde yer alan cetvelde bütün kısımlar için ekmek dahil teklif fiyatın verileceği dışında herhangi bir açıklamanın bulunmadığı,

 

Diğer yandan ihale konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın “Teslim Alma, Teslim Etme, Kabul Şekil ve Şartları” başlığı altında yer alan “Yemek listelerinin uygulanması” başlıklı 36.7.1’inci maddesi kapsamında “36.7.1.24. Ekmek piyasa teamülünün randımanından imal edilmiş olacak ve taze olarak servis edilecektir. Ekmeğin çeşidi, Ekmek Teknik Şartnamesinin 2.4.1. maddesindeki çeşitlerden “Çeşit 1 Ekmek (Normal Ekmek)” olacaktır. Ekmeklerin taze ve günlük olarak getirilip getirilmediği hususu ekmek servisi yapılan her yemekhanede kontrol teşkilatı tarafından titizlikle takip edilecektir. Ekmek yemeklerden yarım saat önce masalara dilimlenmiş olarak servis edilecektir. (Sandviç ekmek verildiği takdirde dilimleme yapılmayacaktır.)  Ekmeğin dilimlenerek servis edilmemesi halinde, o öğüne ait hak ediş bedelinin % 1’i (yüzde bir) oranında ceza kesilecektir. Ekmeğin tek kişilik poşetlenmiş olarak verilmesi durumunda dilimlenmeden servis edilecektir.

36.7.1.27. Günlük ekmek gramajı 3 (üç) öğün (sabah-öğle-akşam) için 600 (altı yüz) gr.dır. Ekmekler kg. üzerinden alınacaktır. Ekmekler sabah 175 gr., öğle 250 gr., akşam 175 gr. üzerinden dağıtılacaktır.

36.7.1.29. Ekmeğin yüklenici tarafından piyasadan karşılanması esastır. Ancak, ekmeğin piyasadan temin edilmesinde olağandışı durumlar (Fırıncıların grev yapması v.b.) ile karşılaşıldığında yüklenici tarafından talep edilmesi ve birlik/kurum tarafından uygun görülmesi halinde, sözleşmeyi yapan makamdan onay almak kaydıyla;…” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ekmek girdisinin maliyetinin tevsiki amacıyla Sivas Ticaret Borsasının 01.06.2015-07.06.2015 tarihli bülten fiyatının kullanıldığı, ilgili bültende ekmeğin adet değil, kg fiyatının esas alındığı, dolayısıyla söz konusu açıklamanın ihale dokümanında ve mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun şekilde yapıldığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

d) Sözleşme Tasarısı’nın 36.7.1.33.a maddesinde konservelerin süzme ağırlık üzerinden verileceğinin açıklandığı, ancak açıklamanın brüt ağırlık üzerinden yapıldığı iddiasına yönelik yapılan incelemede,

 

Sözleşme Tasarısı’nda   “36.7.1.14. Konserve olarak alınan gıda maddelerinde süzme ağırlık üzerinden hesaplama yapılacaktır.

36.7.1.33. Gıda maddeleri gramaj terkip çizelgesinde belirtilen idrak dönemlerinde taze olarak temin edilecektir. Ancak, taze olarak temin edilmediği hallerde, sözleşme yönetim kısmınca kabul edilen durumlarda, terkip ve gramaj listelerinde yer alan miktarlarda konserve veya dondurulmuş olarak getirilebilecektir. Terkip gramaj tablolarında yer almaması durumunda ise;

a. Konserve olarak alınan gıda maddeleri süzme ağırlık üzerinden,

b. Dondurulmuş gıda kullanılması halinde ise, gramaj tablosunda belirtilmeyen çiğ durumdaki ağırlığının 2/3’sine (üçte ikisine) göre hesap edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu çerçevede ihale dokümanında gıda maddelerinin gramaj terkip çizelgesinde belirtilen idrak dönemlerinde taze olarak temin edileceği, ancak taze olarak temin edilmediği hallerde terkip ve gramaj listelerinde yer alan miktarlarda konserve veya dondurulmuş olarak getirilebileceğine yönelik düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından hangi yemeklerde konserve için yapılacak açıklamanın brüt ağırlık üzerinden yapıldığının ifade edilmediği göz önünde bulundurulduğunda Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, örnek menüde açıklanması istenilen sebze çorbası, orman kebap, püreli dalyan kebap, dalyan köfte, garnitürlü fırında tavuk, hindi sote, tavuk haşlama, taze fasulye yemeği gibi yemeklerde dondurulmuş, konserve veya taze bezelye/fasulye girdilerinden hangisinin verileceğinin idare tarafından belirleneceği yönünde açıklama getirildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ise örnek menüde açıklanması istenilen ve konserve ürün kullanma seçeneği bulunan yemeklerde taze ürünler üzerinden açıklama yapıldığı görülmüştür. Bu bağlamda örnek menüde konserve ürün kullanma seçeneği bulunan bahse konu yemeklerde hangi tür girdinin kullanılacağına ilişkin idarece aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında bir belirleme yapılmadığı ve mevsim itibariyle söz konusu ürünlerin tedarik dönemi olduğu hususları dikkate alındığında anılan isteklinin açıklamalarında Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu’nda belirtilen taze ürün girdi miktarlarını esas alarak açıklama yapmasında bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

e) Çorbalarda kullanılan limon için “1/4 adet” üzerinden fiyatlandırma yapılması gerekirken, “kilogram” fiyatı üzerinden açıklama yapıldığı iddiasına yönelik yapılan incelemede,

 

Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu doğrultusunda örnek menü kapsamında açıklanması istenilen düğün çorbası, ezogelin çorbası, mercimek çorbası, sebze çorbası, şehriye çorbası ve tavuk suyu çorba yemeklerinde limonun adet olarak kullanılmasının öngörüldüğü, bu çerçevede anılan istekli tarafından yapılan açıklamada çorbalarda adet üzerinden açıklama yapıldığı ve miktarların Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu’na uygun olduğu görülmüştür. Ayrıca limon malzemesi için Sivas Ticaret Borsasının 14.12.2015-20.12.2015 haftalık bülteninde yer alan adet fiyatının kullanıldığı görülmüş, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından çorbalarda limon için yapılan açıklamanın ihale dokümanına ve mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

f) Alabalık kızartma yemeği içerisindeki alabalığın “adet” olarak fiyatlandırılması gerekirken, kilogram fiyatı üzerinden fiyatlandırıldığı iddiasına yönelik yapılan incelemede,

 

Örnek menüde yer alan “alabalık kızartma” yemeği için Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu’nda bir adet taze alabalık girdisinin yer aldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin alabalık için İzmir Büyükşehir Belediyesi Balık Hal fiyatını (02.01.2016 tarihli) kullandığı, hal fiyatlarında alabalık (tatlı)  malzemesinin kg fiyatının bulunduğu, ancak istekli tarafından yapılan maliyet açıklamasında 1 adet alabalığın 300 gr geldiği belirtilerek kg üzerinden adet hesaplaması yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Alabalık malzemesinin hal fiyatlarına yönelik yapılan incelemede, söz konusu ürün için çeşitli illerin hal fiyatlarına bakılmış ve alabalık için kg hesabı üzerinden fiyatlama yapıldığı görülmüş, ayrıca balık hali fiyatlarında sadece asgari ve azami fiyat listesinin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla anılan istekli tarafından asgari ve azami fiyatların ortalaması esas alınarak kg maliyeti üzerinden adet hesaplaması yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

g) Turşu malzemesinin maliyetinin 150 gr “net ağırlık” üzerinden tevsik edilmesi gerekirken, “brüt ağırlık” üzerinden alınan fiyatla tevsik edildiği ve arada %30 fiyat farkı olduğu iddiasına yönelik yapılan incelemede,

 

Örnek menüde yer alan “karışık turşu” için Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu’nda 150 gr oranında gıda rasyosunun belirlendiği, Yemek Hizmetlerinde Alınacak Mallara Ait Teknik Şartname Çizelgesi’nde ise “Karışık turşu; hıyar, domates, biber, lahana ve havuçtan oluşacaktır.” düzenlemesine yer verildiği,

İhale üzerinde bırakılan isteklinin açıklaması kapsamında turşu girdisinin maliyetini tevsik amacıyla Ankara Ticaret Borsasının 17.11.2015 tarihli bülten fiyatının kullanıldığı, fiyatın kg miktarına ilişkin olduğu ve isteklinin kg fiyatını esas alarak 150 gr üzerinden maliyet hesaplamasında bulunulduğu anlaşıldığından yapılan açıklamanın uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

h) Kase yoğurdun, 200 gr’lık ambalaj içerisinde ve “adet” olarak fiyatlandırılmadığı iddiasına yönelik yapılan incelemede,

 

Örnek menüde yer alan “kase yoğurt” için Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu’nda 1 adet kase yoğurdun 200 gramlık birim ambalajlarda sunulacağına yönelik düzenlemede bulunulduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklaması kapsamında “kase yoğurt” girdisinin maliyetini tevsik amacıyla İzmir Ticaret Borsasının 27.01.2016 tarihli bülten fiyatının kullanıldığı, bülten fiyatının 200 gr yoğurt için adete ilişkin olduğu, bu itibarla anılan istekli tarafından yapılan açıklamanın uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

ı) Poşet tahin helvanın 80 gr, çikolatanın 38-42 gr, poşet bal 40 gr, poşet fındık ezmesinin 40 gr olarak fiyatlandırılmadığı iddiasına yönelik yapılan incelemede,

 

Örnek menüde yer alan bahse konu ürünlere ilişkin Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu’nda  “poşet tahin helva için 80 gr, çikolata için 38-42 gr, poşet bal için 40 gr, poşet fındık ezmesi için 40 gr” oranlarında gramaj miktarı belirlendiği,

 

İddia konusu edilen poşet tahin helvanın Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu’nda gramaj miktarının 80 gr olarak belirtildiği, ancak örnek menüde bu ürünün açıklama istenilecek bir girdi olarak belirlenmediği, dolayısıyla poşet tahin helva ürünün açıklanmasına gerek bulunmadığı,

 

Çikolata için yapılan açıklamada gramajın sütlü baton için 16x40 gr şeklinde yer aldığı,

 

Poşet bal için sunulan bültendeki fiyat bildiriminin adet bala ilişkin olduğu,  balın 40 gr olduğu hususuna maliyet cetvelinde yapılan açıklamada yer verildiği,

 

Poşet fındık ezmesi için sunulan bültendeki fiyat bildiriminin adet fındık ezmesine ilişkin olduğu,  bu ürünün 40 gr olduğu hususuna maliyet cetvelinde yapılan açıklamada yer verildiği,

 

Bu çerçevede söz konusu ürünlerin Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu doğrultusunda istenen gramaj miktarlarında olup olmadığına ilişkin ilgili bültenlerde herhangi bir bilginin bulunmadığı,  ancak ticaret borsaları üzerinden yapılan incelemede fındık ezmesi 20 gr için Sivas Ticaret Borsası’nın 2015 yılı Aralık ayında bülten fiyatının bulunduğu, fakat Teknik Şartname’de fındık ezmesi için belirlenen gramaj oranının 40 g olduğu, dolayısıyla bu bülten fiyatı üzerinden 2 adet fındık ezmesi için maliyet hesaplaması yapılabileceği anlaşılmıştır. Diğer taraftan anılan istekli tarafından söz konusu ürünlere ilişkin yapılan açıklamalarda Teknik Şartname’de istenen gramajlarda verileceği hususunun açıkça belirtildiği dikkate alındığında ticaret borsası fiyatları ile yapılan açıklamanın uygun olduğu neticesine varılmış, ayrıca bu ürünlerin Teknik Şartname’de belirtilen özelliklere uygun olup olmadığının ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde gerçekleştirilen muayene ve kabul işlemleri sırasında kontrolünün yapılacağı sonucuna varılmıştır. Nitekim ihale üzerinde bırakılan isteklinin Teknik Şartname’de öngörülen kriterleri sağlamadığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuatta belirlenen yaptırımların uygulanabilme yolu bulunmaktadır.

 

i) Poşet tatlı ve tuzlu bisküvilerin “70-80 gr” üzerinden fiyatlandırılmadığı iddiasına yönelik yapılan incelemede,

 

Anılan istekli tarafından tatlı ve tuzlu bisküviler için Ankara Ticaret Borsasının 17.06.2015 tarihli bülten fiyatının kullanıldığı, söz konusu bültendeki fiyat bildiriminin adete ilişkin olduğu, Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu’nda ve isteklice yapılan maliyet hesap cetvelinde söz konusu poşet bisküvi için “70-80 gr’lık poşetlerde hangisinin getirileceği idare tarafından bildirilecektir.”  açıklamasına yer verildiği görülmüştür. Dolayısıyla poşet bisküvi için istenen gramajın idarece belirleneceği dikkate alındığında şikâyete konu ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılması durumunda söz konusu hususun ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde gerçekleştirilen muayene ve kabul işlemleri sırasında kontrolünün yapılacağı sonucuna varılmıştır.

 

j) Sofralık zeytin için Teknik Şartname’de belirtilen (Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliğinde belirtilen dane iriliklerinden 201-230 olan) cinsi üzerinden fiyatlandırma yapılmadığı iddiasına yönelik yapılan incelemede,

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan Yemek Terkip ve Gramaj Tablosu’nda zeytin (siyah/yeşil) için “…

 

 

Malzemenin Cinsi

Miktar

(G/Ad/Dmt)

Kalori

Açıklama

1

Zeytin (Siyah/Yeşil)

40

G

82.8

 

2

Kekik

0.1

G

0

 

3

Kırmızı Pul Biber

0.2

G

0

 

4

Limon

1/10

Ad

4.1

 

5

Yemeklik Zeytinyağı

2

G

 

 

 

…” şeklinde tabloya,

 

Yemek Hizmetlerinde Alınacak Mallara Ait Teknik Şartname Çizelgesi’nde “Sofralık Zeytin: Yemek listesine uygun olarak Tip-1 Yeşil Zeytin veya Tip-2 Siyah Zeytin teslim edilecektir. Tip-2 Siyah Zeytin; sınıflardan Sınıf-1, türlerden Tür-1 Doğal Zeytin,  Tür-1 Zeytin Alt Türlerinden Tür-1 Alt Tür-1:Doğal Salamura Zeytin,  çeşitlerden Çeşit-1: Bütün Zeytin,  gruplardan Grup-2 Isıl İşlem Uygulanmayan Zeytin,2.4.8. maddesinin atıf yaptığı Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliğinde belirtilen dane iriliklerinden 201-230 olacaktır.

Tip-1 Yeşil Zeytin; sınıflardan Sınıf-1,  türlerden Tür-1 Doğal Zeytin, Tür-1 Zeytin Alt Türlerinden Tür-1 Alt Tür-1: Doğal Salamura Zeytin, çeşitlerden Çeşit-3: Çizik Zeytin, gruplardan Grup-2: Isıl İşlem Uygulanmayan Zeytin, 2.4.8. maddesinin atıf yaptığı Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliğinde belirtilen dane iriliklerinden 201-230 olacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından siyah zeytin için Ankara Ticaret Borsası’nın 18.06.2015 tarihli, yeşil zeytin için ise anılan borsanın 19.06.2015 tarihli bülten fiyatlarının kullanıldığı, ilgili bültenlerde zeytin türlerinin dane iriliklerine ilişkin bilgilerin yer almadığı görülmekle birlikte söz konusu çizelgede istenen sofralık siyah/yeşil zeytin için ticaret borsası bültenleri kapsamında yapılan açıklamanın yeterli olduğu değerlendirilmiştir.

 

k) Nohut malzemesi için yapılan açıklamanın Teknik Şartname çizelgesinde yer verilen “Tip-1 Koçbaşı (İspanyol Nohut, Lüks Nohut), TSİ 42'de belirtilen sınıflardan Sınıf I, boylardan A (çok iri) veya B (iri) olacaktır.” düzenlemesine uygun olmadığı, bu özelliklerden farklı nitelikte nohut fiyatı üzerinden açıklamada bulunulduğu iddiasına yönelik yapılan incelemede,

 

Yemek Hizmetlerinde Alınacak Mallara Ait Teknik Şartname Çizelgesi’nde nohut için “Teknik şartnamede belirtilen tiplerden Tip-1 Koçbaşı (İspanyol Nohut, Lüks Nohut), TS142'de belirtilen sınıflardan Sınıf I, boylardan A (çok iri) veya B (iri) olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından nohut için Ankara Ticaret Borsasının 28.09.2015 tarihli bülten fiyatının kullanıldığı, söz konusu Borsa’da Teknik Şartname’de yer verildiği şekliyle ayrı bir bültenin yayınlanmadığı ve bahse konu bültende nohutun cinsine ilişkin bilginin yer almadığı görülmekle birlikte nohutun 9 mm olduğu bilgisine yer verildiği görülmüştür.

 

Dolayısıyla nohut ürünü için Ticaret Borsası bülten fiyatı kullanılarak yapılan açıklamada Teknik Şartname’de belirtilen nohut cinsinden farklı bir nohut cinsine ilişkin fiyatın kullanıldığına dair bir sonuca ulaşılamayacağı görüldüğünden anılan açıklamada mevzuata ve ihale dokümanına aykırılık bulunmamıştır.

 

l) Çay için Teknik Şartname Çizelgesinde yer verilen “Kahvaltı menüsünde verildiğinde Tip-1 Siyah çay, kumanyalık olarak verildiğinde ise Tip-2 Süzen poşet, Alt Tip-1 İplikli süzen poşet olacaktır.”  düzenlemesine aykırı olarak, kumanyalık çay için, "Poşet Alt Tip-1 iplikli süzen poşet” üzerinden açıklama yapılmadığı iddiasına yönelik yapılan incelemede,

 

Aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde gönderilen 14 günlük örnek menü kapsamında çayın açıklama istenilecek bir girdi olarak belirlendiği,

 

Teknik Şartname çizelgesinde çay için beyaz şeker (10 gr) ve çay siyah (2 gr)  girdilerine yer verildiği, Yemek Hizmetlerinde Alınacak Mallara Ait Teknik Şartname Çizelgesi’nde ise siyah çay için “Kahvaltı menüsünde verildiğinde Tip-1 Siyah çay, kumanyalık olarak verildiğinde ise Tip-2 Süzen poşet, Alt Tip-1 İplikli süzen poşet olacaktır.” açıklamasının yer aldığı görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından siyah çayın fiyatının tevsiki amacıyla için Ankara Ticaret Borsasının 14.09.2015 tarihli bülten fiyatının kullanıldığı görülmüştür.

 

Örnek menü kapsamında açıklanması istenilen çayın kahvaltı menüsü kapsamında verileceği, dolayısıyla örnek menüde kumanya kapsamında verilecek çay için herhangi bir düzenleme ve belirleme yapılmadığı dikkate alındığında anılan istekli tarafından siyah çay üzerinden açıklama yapılmasında herhangi bir aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

m) Personel maliyetlerinin eksik ve hatalı hesaplandığı iddiasına yönelik yapılan incelemede,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Personel” başlıklı 36.8.3’üncü maddesinde “İhale şartnamesinde belirtilen söz konusu hizmetlerin yapılabilmesi için;

36.8.3.1. Yüklenici tarafından çalıştırılması gereken personelin nitelik ve sayısı Hazır Yemek Hizmetleri Teknik Şartnamesi ve ihtiyaç listesinde belirtilmiştir.

…36.8.3.11. Yüklenici, idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen ve birlik/kurumun mevcuduna ve özelliğine göre sayıları birlik/kurum tarafından önceden belirlenen işletme müdürü, diyetisyen veya gıda mühendisi veya veteriner, servis müdürü, aşçı, depo sorumlusu, garson, bulaşıkçı ve diğer personeli iş devam ettiği ve işin gerektirdiği sürece ve yürürlükteki iş kanununda belirtilen çalışma sürelerini geçmemek kaydıyla iş yerinde bulundurmak için gerekli tedbirleri alacaktır…” düzenlemesine,

 

Hazır Yemek Hizmetleri (Erzak Dahil) Teknik Şartnamesi’nin ekinde “…

Çizelge-1 Yemek Hizmetlerinde Çalıştırılacak Personelin Branşlarına Göre Özellikleri

Sıra

No

Çalıştırılacak Personelin Branşı

Personelin Özellikleri

1.

İşletme Müdürü

Hazır yemek servis hizmetleri genel tanımına uyan benzer işlerde, işletme müdürü olarak en az 2 (iki) yıl deneyimli ve üniversitelerin 4 (dört) yıllık örgün eğitiminden mezun olanlar.

2.

Servis Müdürü

En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi almış gıda, ziraat, kimya mühendisleri, veteriner hekimleri, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri, diyetisyenler ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına mensup kişiler.

3.

Diyetisyen

Sağlıkla ilgili herhangi bir yükseköğretim kurumunun en az 4 (dört) yıllık (1 (bir) yıl hazırlık ile 5 (beş) yıl) beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını tamamlayarak beslenme ve diyetetik lisans diploması alanlar ile diyetisyen unvanı alanlar.

4.

Gıda Mühendisi

En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi almış Gıda Mühendisleri.

5.

Veteriner Hekim

En az 5 (beş) yıllık lisans eğitimi almış Veteriner Hekimler.

6.

Aşçı

Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Mutfak Bölümü, Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi mezunu veya T C. Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş Aşçılık Meslek Lisesi Diploması veya Ustalık Belgesi ve/veya Kalfalık Belgesi ile bonservisleri olanlar.

7.

Depo Sorumlusu

Konusunda en az 1 (bir) yıl deneyimli en az lise mezunu olanlar.

8.

Garson

(Servis Elemanı)

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi servis bölümü mezunu veya ustalık ve/veya kalfalık belgesi olanlar veya konusunda en az 1 (bir) yıl deneyimli en az ilkokul mezunu olanlar.

9.

Bulaşıkçı

En az ilkokul mezunu olanlar.

10.

Kasap

Konusunda en az 1 (bir) yıl deneyimli, en az ilkokul mezunu ve bonservisi olanlar.

11.

Şoför

Konusunda en az 1 (bir) yıl deneyimli, yüklenici tarafından çalıştırılacak araç cinsine uygun sınıfta sürücü belgesi sahibi ve en az ilkokul mezunu olanlar.

12.

Tatlıcı

Konusunda en az 1 (bir) yıl deneyimli, en az ilkokul mezunu olanlar.

13.

Temizlikçi

En az ilkokul mezunu olanlar.

14.

Aşçı Yardımcısı

Konusunda en az 1 (bir) yıl deneyimli, en az ilkokul mezunu olanlar.

 

 

…” düzenlemesine,

 

İhale dokümanı kapsamında verilen 3'üncü Ordu Komutanlığı ve Erzincan Garnizon Birlikleri için hazırlanan “2016-2019 Dönemi Hazır Yemek Hizmeti Birlik Bilgi Formu”nda ise “…

 

2016-2019 Döneminde Yüklenici Tarafından Çalıştırılacak Vasıflı Ve Vasıfsız İşçi Sayısı

İşletme Müdürü

Diyetisyen / Gıda
Mühendisi/ Veteriner Hekim

Servis Müdürü

Aşçı

Aşçı Yardımcısı

Garson (Servis Elemanı)

Bulaşıkçı

Kasap

Şoför

Tatlıcı

Temizlikçi

Mutfak Kiler Sorumlusu/
Depo Sorumlusu

(L)

1

5

6

12

18

103

23

4

11

4

15

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...” tablosuna yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında ihale konusu iş kapsamında işletme müdürü (1 kişi), diyetisyen, gıda mühendisi, veteriner (5 kişi), servis müdürü (6 kişi), aşçı (12 kişi), aşçı yardımcısı (18 kişi), bulaşıkçı (23 kişi), kasap (4 kişi), şoför (11 kişi), garson (servis elemanı) (103 kişi), tatlıcı (4 kişi) ve temizlikçi (15 kişi), depo sorumlusu (8 kişi) olmak üzere toplam 210 kişi çalıştırılacağı, çalıştırılacak toplam personelin %3’ünün engelli personelden oluşacağı, ayrıca diyetisyen, gıda mühendisi ve veteriner olarak çalıştırılacak personel ücretinin meslek odasının belirlediği ücrete göre hesaplandığı belirtilmiştir.

 

Söz konusu çalıştırılacak personelin ücretlerinin tevsiki amacıyla KİK işçilik modülü çıktılarının sunulduğu, diyetisyen, gıda mühendisi ve veterinere ödenecek ücretin meslek odası tarafından belirlenen ücrete göre hesaplama yapıldığı belirtilmiş ve işçilik maliyeti hesaplamasında işletme müdürü (1 kişi), diyetisyen, gıda mühendisi, veteriner (5 kişi), servis müdürü (6 kişi) için asgari ücretin %197,25 fazlası, aşçı (12 kişi) için asgari ücretin %100,00 fazlası ücret öngörüldüğü, diğer çalıştırılacak personel için ise brüt asgari ücret üzerinden işçilik maliyeti hesaplaması yapıldığı ve toplam işçilik maliyetinin 19.283.654,24 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan ilgili idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede,  3’üncü Ordu Komutanlığı 2016-2019 Dönemi Hazır Yemek Hizmeti Ayrıntılı Maliyet Tablosu başlıklı bir belgenin yer aldığı, söz konusu belgede vasıflı personele asgari ücretin % kaçı üzerinde ücret verileceğine yönelik düzenleme yapıldığı görülmüş, ancak söz konusu hususa yönelik isteklilere verilen İdari Şartname dahil ihale dokümanı kapsamında herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

Dolayısıyla ihale dokümanı kapsamında ihale konusu işte çalıştırılacak personelin ücretine yönelik bir belirleme yapılmadığı dikkate alındığında, çalıştırılacak toplam personel sayısı üzerinden mevzuat gereği belirlenmiş olan asgari ücret itibariyle işçilik maliyeti hesaplaması yapılmasının yeterli olacağı anlaşılmıştır. Bu çerçevede anılan istekli tarafından yapılan işçilik hesaplamasında öngörülen tutarın (19.283.654,24 TL) 210 kişi için asgari ücret üzerinden hesaplanan toplam asgari işçilik maliyetini (16.501.990,05 TL) hayliyle karşıladığı tespit edilmiş olup işçilik maliyetine ilişkin hesaplamada mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler itibariyle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

 

Şinasi CANDAN

II. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol ÖZ

Kurul Üyesi

 

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet ATASEVER

Kurul Üyesi

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi

 

 

 
 

 

Copyright 2016 © www.asiridusuk.com Tüm hakları saklıdır. NF Teknoloji